Xây lắp cơ điện
Xây lắp hệ thống Điện động lực, Điện chiếu sáng, Chống sét Tân cảng Hiệp Phước
-Xây lắp hệ thống Điện động lực, Điện chiếu sáng, Chống sét Tân cảng Hiệp Phước
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp ngầm 22kV cho khu CN Đình Vũ
-Tên dự án: Xây dựng và lắp đặt hê thống phân phối điện 22kV
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ
Xây dựng và lắp đặt hệ thông cáp ngầm 110kV cho KCN Đình Vũ
-Tên dự án: Xây dựng và lắp đặt đường cáp ngầm 110kV
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ
Cung cấp và lắp đặt tủ điện trung thế  cho khu công nghiệp Đình Vũ
-Dự án cung cấp và lắp đặt tủ điện trung thế đến APROMACO, YUSEN, VISECO, IHI trong KCN Đình Vũ – HP
- Chủ dự án: Công ty CP khu CN Đình Vũ
- HP
Thi công lắp đặt công trình hệ thống cấp điện Cảng Tân cảng Đình Vũ (Cảng 7A)
-Tên dự án: Thi công lắp đặt công trình hệ thống cấp điện sau bến số 5,6 cảng Đình Vũ
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV cảng Hải Phòng
Xây dựng và lắp đặt TBA khu CN VSIP
-Chủ đầu tư: Công ty CP KCN VISIP Hải Phòng