Telecom

Xây dựng hạ tầng viễn thông tại Myanmar

Ngày đăng: 26-02-2018 | 2:55 PM | 5438 Lượt xem

Tên dự án: Xây dựng hạ tầng viễn thông tại Myanmar

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Viễn thông Quốc tế Myanma

Phạm vi công việc:

Xây dựng và lắp đặt:

Nền BTS

Trạm BTS

Hàng rào và hệ thống nối đất

Tháp BTS 45m

Cáp quang

 Chia sẻ
 Từ khóa Telecom, Myanmar,