Tuyển dụng

 

Ngày Nội dung Xem chi tiết
18-04-2019 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬT TƯ (Nguồn phó phòng vật tư) Xem chi tiết
18-04-2019 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI NƯỚC CỘNG HÒA ROMANIA Xem chi tiết
08-03-2019 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ - CHỈ HUY TRƯỞNG M&E (NHÀ THẦU THI CÔNG) Xem chi tiết
01-11-2018 KỸ SƯ CƠ ĐIỆN (NHÀ THẦU THI CÔNG) Xem chi tiết
06-10-2018 Công ty Mecta Euro tuyển dụng lao động làm việc tại Rumani Xem chi tiết
12-04-2018 Tuyển dụng công nhân kỹ thuật Xem chi tiết
02-12-2017 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN, THANH QUYẾT TOÁN Xem chi tiết
24-03-2016 Công ty Cổ phần Mecta tuyển dụng 02 nhân sự triển khai thi công công trình. Xem chi tiết
23-03-2016 Tuyển kỹ sư thiết kế và giám sát các công trình điện Xem chi tiết