SGS Việt Nam đánh giá và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của MECTA

SGS Việt Nam đánh giá và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của MECTA

Ngày đăng: 06-06-2014 | 4:22 PM | 1586 Lượt xem

Sau gần 5 tháng chuẩn bị, từ việc tìm hiểu, đào tạo và bắt tay xây dựng các quy trình áp dụng ISO cho doanh nghiệp, với sự nỗ lực cố gắng của Ban ISO và CBCNV Công ty, ngày 28/3/2014, Tập đoàn SGS Việt Nam đã tổ chức đánh giá chính thức Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 của Công ty cổ phần MECTA.


Mặc dù ngay từ đầu năm đã bận rất nhiều công việc sản xuất kinh doanh, nhất là tập trung triển khai công việc cho các dự án đường điện 22KVA và Hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Khu công nghiệp Đình Vũ, nên các bộ phận Kinh doanh và Dự án hầu như phải tập trung tối đa thời gian và nhân lực ngoài công trường, việc bố trí nhân sự theo dõi công tác ISO cũng bị hạn chế, nhưng với tinh thần cầu thị và quyết tâm thực hiện việc quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, Ban ISO và khối nội chính đã vận dụng để triển khai có hiệu quả đến các bộ phận. Qua buổi đánh giá chính thức, đại diện SGS Việt Nam đã đánh giá cao về nỗ lực cố gắng của Công ty. Hệ thống tài liệu của các bộ phận đã được sắp xếp theo đúng nơi quy định và gọn gàng ngăn nắp, dễ quản lý và sử dụng hàng ngày. Các văn bản đã được chuẩn hóa theo biểu mẫu, từng bước các báo cáo, đề xuất đã được thực hiện theo đúng quy trình… Để có được kết quả ban đầu kể trên, trước đó vào ngày 22/3/2014, các chuyên gia của SGS Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban ISO của Công ty, và tổ chức đánh giá sơ bộ nhằm mục đích trao đổi, giúp Công ty rà soát lại các công việc đã thực hiện để chuẩn bị cho việc đánh giá chính thức trước khi cấp chứng nhận. 

 

Đối với Công ty cổ phần MECTA, thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008 trong doanh nghiệp là một việc hết sức cần thiết mà Ban lãnh đạo Công ty rất quan tâm, chú trọng, bởi vì đây là công việc góp phần phát triển bền vững đối với doanh nghiệp, thích ứng và hòa nhập trong xu thế hội nhập chung, đặc biệt còn là điều kiện để đáp ứng với các đối tác, nhất là các bạn hàng nước ngoài khi thương thảo kí kết hợp đồng thực hiện các dự án. Trong một thời gian ngắn, ngay sau khi được thành lập, Ban ISO của Công ty đã khẩn trương vận hành các bước thực hiện theo yêu cầu của nhà tư vấn. Tuy vậy, theo nhận xét của các chuyên gia tại buổi đánh giá sơ bộ, bên cạnh những công việc đã làm được, vẫn còn một số bất cập do các nguyên nhân chủ quan và khách quan như sau:

- Hệ thống vận hành còn nhiều hạn chế.

- Hồ sơ, giấy tờ còn mang tính hình thức.

- Nhận thức của CBCNV trong Công ty về việc triển khai áp dụng ISO còn yếu.

        - Ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm nhưng Trưởng các bộ phận cần phải nhận thức sâu sắc và tăng cường đôn đốc nhân viên quyết liệt hơn nữa.

 Cần phải thẳng thắn kiểm điểm rằng, những bất cập kể trên còn do sự nhận thức yếu kém về việc áp dụng ISO ngay trong chính cả một số đồng chí Trưởng các bộ phận và anh em nhân viên, hoặc còn do chúng ta chưa sắp xếp đủ thời gian đầu tư cho công tác này, còn viện lí do tập trung cho công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày, mà chưa hiểu được cốt lõi của việc áp dụng ISO sẽ góp phần thúc đẩy công việc khoa học hơn, hiệu quả hơn….

Để khẩn trương và kịp thời khắc phục những bất cập còn tồn tại, ngay sau đó Ban Lãnh đạo và Ban ISO cùng với sự nỗ lực của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận trong Công ty, đã tập trung xử lí quyết liệt trong một thời gian ngắn các công việc. Ngay trước ngày đánh giá chính thức, chiều 27/3 Ban ISO và nhà tư vấn (Công ty Toàn Cầu) đã rà soát lần cuối toàn bộ các công việc đã thực hiện. Tất cả những sự cố gắng của mỗi cá nhân và bộ phận, từ nhà tư vấn đến CBCNV MECTA đã thu được kết quả mong đợi. Đây là một sự nỗ lực đáng biểu dương.

Tuy nhiên, đây mới là đánh giá trong năm thứ nhất, đòi hỏi mỗi bộ phận, mỗi CBCNV đều phải nhận thức sâu sắc về công tác ISO để đạt hiệu quả thực tế trong quá trình áp dụng và để sau một thời gian thực hiện, ngoài việc Ban ISO của Công ty sẽ tự đánh giá nội bộ, SGS Việt Nam sẽ tiếp tục đánh giá các năm tiếp theo để giúp MECTA không chỉ được cấp Chứng chỉ ISO chính thức mà điều quan trọng và thực tiễn hơn là hệ thống quản lý chất lượng của Công ty sẽ được áp dụng theo chuẩn mực quốc tế, góp phần quan trọng vào việc xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Vũ Trọng Thái

 Chia sẻ
 Từ khóa