MECTA tổ chức đào tạo và triển khai ISO

MECTA tổ chức đào tạo và triển khai ISO

Ngày đăng: 06-06-2014 | 4:25 PM | 1132 Lượt xem

Nhằm mục đích xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, và thực hiện quản lý mọi hoạt động doanh nghiệp một cách khoa học và chất lượng, Công ty cổ phần MECTA đang tiến hành xây dựng, tiến tới áp dụng chương trình quản lý doanh nghiệp hiệu quả và chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Để tránh tình trạng hình thức, không mang lại hiệu quả thiết thực, bên cạnh việc thành lập một Ban ISO đặc trách công tác này, Ban Giám đốc đã có chủ trương thực hiện cả về chiều sâu và diện rộng đến từng vị trí trong toàn Công ty.

 

Theo đó, Công ty đã dành hẳn một buổi để phối hợp với nhà tư vấn tổ chức cho toàn thể CBCNV tham dự một chương trình đào tạo cơ bản về ISO. Để phù hợp với thực tế điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh và thời gian, tại chương trình đào tạo, chuyên gia tư vấn đã chuyển tải đến CBCNV Công ty những khái niệm và kiến thức cần thiết để có thể nhận thức và áp dụng hiệu quả nhất về quản lý chất lượng; các nguyên tắc quản lý chất lượng đối với một doanh nghiệp, cũng như các thông tin về hệ thống quản lý chất lượng đang được áp dụng hiện nay cho các doanh nghiệp theo từng chủ đề quản lý....

 

Đây là một cách làm hết sức thực tế và hữu ích trong kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp của MECTA

 Chia sẻ
 Từ khóa