Mecta nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

Mecta nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

Ngày đăng: 22-08-2017 | 8:46 AM | 727 Lượt xem

Công ty Cổ phần Mecta là nhà thầu cơ điện hàng đầu trên các lĩnh vực:

- Xây lắp cơ điện tòa nhà, trạm điện, đường cáp ngầm.

- Xây dựng Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, giao thông.

- Thi công hệ thống cứu hỏa, PCCC

Trong quá trình phát triển của mình, Công ty luôn quan tâm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào trong công việc. Công ty cũng đã được tổ chức SGS cấp chứng nhận ISO 9001:2008.

Tiếp nối những kết quả đạt được, nhằm ngày càng nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ Kỹ sư, đội ngũ quản lý, các bộ phận tại Văn phòng, công ty Cổ phần Mecta đã quyết tâm phấn đấu để đạt được chứng chỉ ISO phiên bản 2015.

Cùng với sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn đến từ ITVC toàn cầu kết hợp với ban ISO của Công ty và các nhân sự ở nhiều vị trí, Mecta đã nghiêm túc xem xét những vấn đề nội tại của tổ chức, những vấn đề cần thay đổi, nâng cấp. Đến ngày 22/8/2017 Mecta đã chính thức được SGS chứng nhận đạt ISO 9001:2015. Đây cũng là niềm vui cho tập thể Mecta, là động lực để Mecta đạt được những kết quả cao hơn trong tương lai.

 Chia sẻ
 Từ khóa