MECTA nhận chứng chỉ "Sẵn sàng ứng phó thiên tai"

MECTA nhận chứng chỉ "Sẵn sàng ứng phó thiên tai"

Ngày đăng: 22-05-2015 | 2:32 PM | 1134 Lượt xem

Trong tháng 5/2015 đoàn công tác USAID và Peace Winds America (PWA) của Hoa Kỳ đã tới Hải Phòng và  tổ chức các khóa đào tạo duy trì hoạt động kinh doanh liên tục cho 8 doanh nghiệp, nhằm nâng cao khả năng bảo vệ doanh nghiệp trước các rủi ro thiên tai. Đây sẽ là hình mẫu cho các doanh nghiệp khác tại Hải Phòng trong việc duy trì hoạt động liên tục khi có thiên tai xảy ra. Trên cơ sở khảo sát thực tế và lấy ý kiến cộng đồng, dự án hoàn thiện chương trình đào tạo, truyền thông giáo dục về ứng phó  thiên tai để phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Nhân dịp này, đại diện USAID và PWA thông báo tiến độ dự án; ghi nhận sự hợp tác, giúp đỡ của thành phố hải Phòng để dự án đúng mục tiêu, góp phần phát triển thành phố. 

 

PWA Pilot enterprise presentation 1.jpg

Với phương châm không ngừng học hỏi để hoàn thiện và phát triển bền vứng, vươn tới những tầm cao mới trong khoa học kỹ thuật, kinh doanh và trong cuộc sống. Luôn luôn đặt chất lượng của các công trình, các sản phẩm, dịch vụ cung cấp lên hàng đầu. đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Công ty Cổ phần MECTA đã cử cán bộ của công ty tiếp cận, tìm hiểu và vinh dự là một trong tám doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo đầu tiên này tại Hải Phòng. Ngày 15/5/2015 sau khi kết thúc thành công khóa đào tạo MECTA đã được tổ chức USAID và Peace winds trao chứng chỉ chứng nhận “sẵn sàng ứng phó rủi ro”.

 Chia sẻ
 Từ khóa Tin tức sự kiện,