Thương mại
Cung cấp Máy phát điện, tủ hòa đồng bộ MPĐ và máy biến áp 3P cho C.Ty CP Dịch vụ Biển Tân Cảng
- Tên dự án: cung cấp máy phát điện 3P 1000kVA, 0,23/0,4kV, tủ hòa đồng bộ MPĐ, máy biến áp 3P 2000kVA, 15
-22/0,4kV cho công ty CP dịch vụ biển Tân Cảng
- Chủ đầu tư: : Công ty CP dịch vụ biển Tân Cảng
Dự án Cảng QT Tân Cảng-Cái Mép
-Tên dự án: Cung cấp xe nâng Reach Stacker
-Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép
Dự án Cảng Tân Cảng Sài Gòn
-Tên dự án: Cung cấp 10 bộ tang trống cáp điện nguồn cẩu khung Kalmar 6+1
-Chủ đầu tư:Công ty Cp dịch vụ kỹ thuật Tân Cảng