Thông báo chuyển địa chỉ giao dịch trụ sở Hải Phòng

Thông báo chuyển địa chỉ giao dịch trụ sở Hải Phòng

Ngày đăng: 04-04-2018 | 1:04 PM | 3714 Lượt xem
Kể từ ngày 04/04/2018, Văn phòng giao dịch Trụ sở chính Công ty cổ phần MECTA chuyển sang địa điểm mới theo địa chỉ như sau:
Số 41, Khu phát triển nhà ở Quang Ngọc, đường Mạc Thiên Phúc, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng
 
Số điện thoại: (84 225) 3757 115                 Fax         : (84 225) 3757 116     
Trân trọng thông báo!
 Chia sẻ
 Từ khóa