Thông báo chuyển địa chỉ giao dịch trụ sở chính công ty MECTA

Thông báo chuyển địa chỉ giao dịch trụ sở chính công ty MECTA

Ngày đăng: 18-06-2015 | 7:50 AM | 4041 Lượt xem
Kể từ ngày 26/12/2014, Văn phòng Trụ sở chính Công ty cổ phần MECTA
chuyển sang địa điểm mới theo địa chỉ sau:
Số 25, phố Vũ Hải, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
 
Số điện thoại: (84 31) 3757 115                 Fax         : (84 31) 3757 116        
 
 
 Chia sẻ
 Từ khóa