Myanmar
Xây dựng hạ tầng viễn thông tại Myanmar
Xây dựng hạ tầng viễn thông tại Myanmar
Tên dự án: Xây dựng hạ tầng viễn thông tại Myanmar Chủ đầu tư: Công ty TNHH Viễn thông Quốc tế Myanma