PCCC
Xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC cho công ty YAMAHA Việt Nam tại Bình Dương
Xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC cho công ty YAMAHA Việt Nam tại Bình Dương
Tên dự án: HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUỘC DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG YAMAHA Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
Xây dựng và lắp đặt hệ thống cấp nước cho hệ thống cứu hỏa khu CN Đình Vũ
Xây dựng và lắp đặt hệ thống cấp nước cho hệ thống cứu hỏa khu CN Đình Vũ
Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nước cho hệ thống cứu hỏa khu công nghiệp Đình Vũ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ