Xây dựng
Thi công xây dựng tòa nhà trụ sở làm việc Tân Cảng Sài Gòn, Hải Phòng
Thi công xây dựng tòa nhà trụ sở làm việc Tân Cảng Sài Gòn, Hải Phòng
Thi công xây dựng tòa nhà trụ sở làm việc của công ty Tân cảng Sài Gòn, Hải Phòng
Thi công san lấp mặt bằng, hệ thống cấp thoát nước thuộc dự án mở rộng cầu cảng 128-Hải Phòng
Thi công san lấp mặt bằng, hệ thống cấp thoát nước thuộc dự án mở rộng cầu cảng 128-Hải Phòng
Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống cấp thoát nước thuộc dự án "Đầu tư xây dựng mở rộng cầu cảng 10.000 DWT cho tàu container trọng tải 15.000 DWT neo cập thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế" của cảng 128-Quân chủng Hải Quân, Hải Phòng
Thi công xây dựng khu nhà ở thấp tầng Anh Dũng 6
Thi công xây dựng khu nhà ở thấp tầng Anh Dũng 6
Tên dự án: Thi công xây dựng khu nhà ở thấp tầng Anh Dũng 6 – Hải Phòng - Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh doanh phát triển và đô thị số 8 Hà Nội - Phạm vi công việc: Thi công xây dựng khu nhà liền kề thuộc An Dũng 6 – Hải Phòng.