Công ty cổ phần Mecta, Mecta Join Stock Company

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Contech