Xây dựng và lắp đặt TBA khu CN VSIP

Xây dựng và lắp đặt TBA khu CN VSIP

Ngày đăng: 04-06-2014 | 1:31 PM | 2551 Lượt xem

Tên dự án:

- Xây dựng, lắp đặt Trạm biến áp 110kVA/22kV – 2x63 MVA  

Chủ đầu tư:

- Công  ty CP KCN VISIP Hải Phòng

 Chia sẻ
 Từ khóa