Xây dựng và lắp đặt hệ thông cáp ngầm 110kV cho KCN Đình Vũ

Xây dựng và lắp đặt hệ thông cáp ngầm 110kV cho KCN Đình Vũ

Ngày đăng: 04-06-2014 | 12:48 PM | 7040 Lượt xem

Tên dự án:

 Xây dựng và lắp đặt đường cáp ngầm 110kV

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ

 Chia sẻ