Dự án Cảng Tân Cảng Sài Gòn

Dự án Cảng Tân Cảng Sài Gòn

Ngày đăng: 04-06-2014 | 8:26 AM | 2553 Lượt xem

Tên dự án: Cung cấp 10 bộ tang trống cáp điện nguồn cẩu khung Kalmar 6+1

Chủ đầu tư:Công ty Cp dịch vụ kỹ thuật Tân Cảng

 

 Chia sẻ
 Từ khóa