Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng ICD Tân cảng Hải Phòng

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng ICD Tân cảng Hải Phòng

Ngày đăng: 11-03-2016 | 2:57 PM | 3420 Lượt xem

Tên dự án: Xây lắp – Đường bãi nội bộ, hệ thống thoát nước mặt và phần đi ngầm điện chiếu sáng trong ICD – giai đoạn 1. Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng ICD Tân cảng Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH-MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

 

 Chia sẻ