Cung cấp và lắp đặt tủ điện trung thế cho khu công nghiệp Đình Vũ

Cung cấp và lắp đặt tủ điện trung thế cho khu công nghiệp Đình Vũ

Ngày đăng: 04-06-2014 | 12:57 PM | 2912 Lượt xem

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt tủ điện trung thế đến APROMACO,

YUSEN, VISECO, IHI trong KCN Đình Vũ – Hải Phòng

Chủ dự án: Công ty CP khu CN Đình Vũ – Hải Phòng

 Chia sẻ
 Từ khóa