Cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp ngầm 22kV cho khu CN Đình Vũ

Cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp ngầm 22kV cho khu CN Đình Vũ

Ngày đăng: 04-06-2014 | 12:44 PM | 2832 Lượt xem

Tên dự án: Xây dựng và lắp đặt hê thống phân phối điện 22kV
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chia sẻ
 Từ khóa