Cung cấp Máy phát điện, tủ hòa đồng bộ MPĐ và máy biến áp 3P cho C.Ty CP Dịch vụ Biển Tân Cảng

Cung cấp Máy phát điện, tủ hòa đồng bộ MPĐ và máy biến áp 3P cho C.Ty CP Dịch vụ Biển Tân Cảng

Ngày đăng: 04-06-2014 | 8:48 AM | 2523 Lượt xem

Tên dự án: cung cấp máy phát điện 3P 1000kVA, 0,23/0,4kV, tủ hòa đồng bộ MPĐ, máy biến áp 3P 2000kVA, 15-22/0,4kV cho công ty CP dịch vụ biển Tân Cảng

Chủ đầu tư: Công ty CP dịch vụ biển Tân Cảng

Phạm vi: Cung cấp Máy phát điện, tủ hòa đồng bộ MPĐ và máy biến áp 3P

 Chia sẻ
 Từ khóa