Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày đăng: 03-06-2014 | 1:38 PM | 7287 Lượt xem

·        Công ty Cổ Phần MECTA tiền thân là Chi nhánh Hải Phòng của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ hệ thống (viết tắt là Công ty SYSTECH) có trụ sở chính tại Hà Nội từ năm 2007.

·        Đến tháng 10 năm 2010 Chi nhánh Hải Phòng của Công ty SYSTECH được chính thức chuyển thành Công ty cổ phần cơ điện SYSTECH và đăng ký với tên giao dịch là công ty cổ phần cơ điện SYSTECH (tên viết tắt là SYSTECH M&E).

·        Đến ngày 16/01/2013 Công ty cổ phần cơ điện SYSTECH tách ra hoạt động độc lập với Công ty SYSTECH và thay đổi tên giao dịch thành Công ty cổ phần MECTA.

 Chia sẻ
 Từ khóa