Công tác điện-Nhà máy sản xuất dầu thực vật và các sản phẩm có nguồn gốc thực vật

Tên dự án: Nhà máy sản xuất dầu thực vật và các sản phẩm có nguồn gốc thực vật
Chủ đầu tư: Công ty TNHH dầu thực vật Bắc Âu và Công ty Fats Việt Nam.
Phạm vi công việc:
Cung cấp và lắp đặt:
Tủ phân phối chính, bảng phân phối
Hệ thống cáp
Hệ thống chiếu sáng
Hệ thống điện thoại
Hệ thống nối đất
Hệ thống HVAC

  • tủ điện
  • kéo cáp
 Chia sẻ
 Từ khóa