Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng ICD Tân cảng Hải Phòng

Tên dự án: Xây lắp – Đường bãi nội bộ, hệ thống thoát nước mặt và phần đi ngầm điện chiếu sáng trong ICD – giai đoạn 1. Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng ICD Tân cảng Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH-MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

 

  • anh 4
  • anh 3
  • anh 2
  • anh 1
 Chia sẻ