Xây lắp hệ thống Điện động lực, Điện chiếu sáng, Chống sét Tân cảng Hiệp Phước

Tên dự án: Thi công, xây lắp hệ thống Điện động lực, Điện chiếu sáng, Chống sét cho cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cảng - Tân Cảng Hiệp Phước

Phạm vi công việc:  Thi công, xây lắp hệ thống Điện động lực, Điện chiếu sáng, Chống sét

  • Hiệp phuoc 4
  • Hiệp phuoc 3
  • Hiệp phuoc 2
  • Hiệp phuoc 1
 Chia sẻ
 Từ khóa