Thi công xây dựng tòa nhà trụ sở làm việc Tân Cảng Sài Gòn, Hải Phòng

Tên dự án: Gói thầu "Xây lắp trụ sở làm việc 5 tầng" thuộc dự án ĐTXD trụ sở làm việc công ty Tân Cảng Sài Gòn, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Phạm vi công việc: Thi công xây dựng tòa nhà trụ sỏ làm việc 5 tầng của công ty Tân Cảng Sài Gòn, Hải Phòng tại đường Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 Chia sẻ