Thi công xây dựng khu nhà ở thấp tầng Anh Dũng 6

Tên dự án: Thi công xây dựng khu nhà ở thấp tầng Anh Dũng 6 - Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị số 8 Hà Nội

Phạm vi: Thi công và xây dựng khu nhà ở thấp tầng thuộc khu đô thị Anh Dũng 6 - Hải Phòng

  • 3
  • 2
  • 1
 Chia sẻ