Cung cấp Máy phát điện, tủ hòa đồng bộ MPĐ và máy biến áp 3P cho C.Ty CP Dịch vụ Biển Tân Cảng

Tên dự án: cung cấp máy phát điện 3P 1000kVA, 0,23/0,4kV, tủ hòa đồng bộ MPĐ, máy biến áp 3P 2000kVA, 15-22/0,4kV cho công ty CP dịch vụ biển Tân Cảng

Chủ đầu tư: Công ty CP dịch vụ biển Tân Cảng

Phạm vi: Cung cấp Máy phát điện, tủ hòa đồng bộ MPĐ và máy biến áp 3P

  • 5
  • 2
  • 1
  • 3p1
 Chia sẻ
 Từ khóa