Dự án Cảng Tân Cảng Sài Gòn

Tên dự án: Cung cấp 10 bộ tang trống cáp điện nguồn cẩu khung Kalmar 6+1

Chủ đầu tư:Công ty Cp dịch vụ kỹ thuật Tân Cảng

 

  • 3
  • tan 2
  • tan 1
 Chia sẻ
 Từ khóa