Xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC cho công ty YAMAHA Việt Nam tại Bình Dương

Tên dự án: HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUỘC DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG YAMAHA

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

  • binh duong 4
  • binh duong 3
  • binh duong 2
  • binh duong 1
 Chia sẻ
 Từ khóa PCCC,