Xây dựng và lắp đặt hệ thống cấp nước cho hệ thống cứu hỏa khu CN Đình Vũ

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nước cho hệ thống cứu hỏa khu công nghiệp Đình Vũ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ
 

  • cuu hoa 3
  • cuu hoa 2
  • cuu hoa 1
 Chia sẻ
 Từ khóa PCCC,