Cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp ngầm 22kV cho khu CN Đình Vũ

Tên dự án: Xây dựng và lắp đặt hê thống phân phối điện 22kV
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • cung cap 5
  • cung cap 4
  • cung cap 33
  • cung cap 2
  • cung cap 1
 Chia sẻ
 Từ khóa