Thi công lắp đặt công trình hệ thống cấp điện Cảng Tân cảng Đình Vũ (Cảng 7A)

Tên dự án:

  • Thi công lắp đặt công trình hệ thống cấp điện  sau bến  số 5,6 cảng Đình Vũ

Chủ đầu tư:

  • Công  ty TNHH MTV cảng Hải Phòng
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • tan cang 1
 Chia sẻ
 Từ khóa