Xây dựng và lắp đặt TBA khu CN VSIP

Tên dự án:

- Xây dựng, lắp đặt Trạm biến áp 110kVA/22kV – 2x63 MVA  

Chủ đầu tư:

- Công  ty CP KCN VISIP Hải Phòng

  • vsh1p3
  • vsh1p2
  • vshop1
 Chia sẻ
 Từ khóa