Bài hát truyền thống
Mecta của tôi
-Bài thơ Mecta của tôi Sáng tác: Vũ Trọng Thái
Tự hào Mecta
-Bài hát Tự hào Mecta